Eğitim çıkmazda, öğrenciler mutsuz ve başarısız

Eğitim Reformu Girişimi (ERG) tarafından hazırlanan “Eğitim İzleme Raporu 2016-2017’’ açıklandı. Rapora göre, öğrenciler mutsuz ve başarısız, bölgeler ve okullar arasında eşitsizlikler var.

07-10-2017


Eğitim Reformu Girişimi (ERG) tarafından hazırlanan “Eğitim İzleme Raporu 2016-2017’’ açıklandı. Rapora göre çocuğun iyi olma halini güçlendirecek yatırımlar için daha fazla bütçe ayrılmasına gerek duyuluyor. 2014-15 öğretim yılından bu yana özel okullara teşvik ödenmesi kamu kaynaklarının eğitim alanında eşitlikçi kullanımı ilkesiyle çelişiyor. Akademik başarı ve çocuğun iyi olma hali bakımından kilit role sahip olan kişiler öğretmenlerdir. Bu iki alandaki zayıf karne ile bölgeler ve okullar arasındaki eşitsizlikler, öğretmenlerle ilgili reform ihtiyacına işaret ediyor. Türkiye’de 538 öğrenciye 1 psikolojik danışman ve rehber düşüyor. Okuldaki iklimin öğrenciler ve öğretmenler için şiddetsiz, güvenli ve iyi olma hallerini destekleyici olması gerekiyor. Olumlu bir eğitim ortamı için psikolojik danışman ve rehberlerin sayısının arttırılması ve rehberliğin güçlendirilmesi gerekiyor. Rapora göre, Türkiye’deki öğrencilerin yüzde 28.6’sı, 0 ile 10 arasındaki hayat memnuniyeti ölçeğinde 0 ile 4 arasını seçmiş, yani hayatlarından memnun olmadıklarını belirtmişler. Bu bulguya, Türkiye’deki çocukların iyi olma halini geliştirmeye yönelik politika ve uygulamalara ihtiyaç olduğunun önemli bir göstergesi olarak dikkat çekiliyor.

Bölgesel eşitsizlik fazla

Raporda, “PISA 2015 sonuçları, Türkiye’de 15 yaşındaki çocukların temel becerilerden yoksun olduğunu gösteriyor. Türkiye, 2015’te 70 ülke içinde matematikte 49’uncu, okumada 50’nci ve fende 52’nci sırada yer aldı. Sonuçlar, bölgesel eşitsizlikleri ve okul türleri arasındaki başarı uçurumunu da gözler önüne seriyor. Okuma, fen ve matematikte ortalama puanlar sırasıyla 428, 425 ve 420 iken Güneydoğu ve Ortadoğu Anadolu bölgelerinde üç alanda da puanlar 400’ün altında. Batı Marmara ile Ortadoğu Anadolu’daki öğrencilerin arasında matematikte 61, fende 66, okumada ise 74 puanlık bir fark var. Bu da yaklaşık iki okul yılı gibi ciddî bir fark anlamına geliyor. Giderilmesi için adımlar fiziksel olanaklar, öğretmen açığı gibi eşitsizlikler de dikkate alınarak atılmalı” denildi.

900 bin çocuk işçi

Çocuk işçiliği ve çocuk evliliği bazı çocukların eğitim kurumlarına erişimini engelliyor. Türkiye’de 6-18 yaş arasında ekonomik faaliyette bulunan 900 bin çocuk bulunuyor; bu çocukların % 44’ü mevsimlik tarım işinde çalışıyor. Bu çocukların neredeyse yarısının okula erişimi bulunmuyor; kayıtlı mevsimlik tarım işçisi çocukların birçoğu da okula düzenli devam edemiyor.

‘Tek tip’le olmaz

Raporda görüşlerin açıklayan eski Talim Terbiye Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ziya Selçuk, “Eğitimin son 10 yılı’’nı şöyle değerlendirdi: “Eğitimin son 10 yılı nicelikte olumlu değişimlerin yaşandığı ancak nitelikte ve paradigmal dönüşümde mesafe alınamayan yıllar olarak özetlenebilir. Sahici dönüşümlerin yaşanabilmesi için hangi türden olursa olsun “tek tip nesil” anlayışından vazgeçilmelidir. Bu anlayıştan sadece “tek tipçi” çıkar. Eğitim bir parti ödevi değil, bir millet ödevidir. Bu nedenle bu topraklarda yaşayan her canın temsil edildiği bir eğitim yaklaşımına ihtiyaç var. Başlangıçta “Millî Eğitim” anlayışı çıkmaz sokaktır. Eğitimin mesajı insanadır. Mesajı insana olan her şey önce evrensel olarak planlanır. Sonrasında yerelin boyasıyla boyanır ve millîleşir.’’

Çocuklarımız mutlu değil

ERG Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Üstün Ergüder ise, ‘’Eğitimin niteliği yalnızca akademik başarıyla ölçülmüyor. Nitelikli bir eğitimin çocuğun sosyal, duygusal ve bilişsel tüm yönlerini desteklemesi gerekiyor. Hem yerli çalışmalar, hem de PISA sonuçları, ne yazık ki çocuklarımızın eğitim yaşantılarında mutlu ve huzurlu olmadıklarını gösteriyor. ERG, eğitim politikalarında çocuk odaklı bakış açısının yerleşmesi konusunda öncü rolünü sürdürerek, Eğitim İzleme Raporu 2016-17’de ‘çocuğun iyi olma hali’ yaklaşımını rehber ediniyor. Tüm paydaşları çocuğun yüksek yararını gözeten politikalar geliştirmeye davet ediyor” dedi.

Etiketler : #Eğitim   #çıkmazda   #   #öğrenciler   #mutsuz   #ve   #başarısız   
YORUMLAR
Henüz Yorum Yok !
İlginizi çekebilecek diğer haberler

Makaleler

Hava Durumu


VAN