Hamas: İran, Esed'e desteğini gözden geçirmeli

Hamas'ın Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Mussa Abu Marzuk, İran'ın Baas diktatörlüğüne verdiği destek sebebiyle Arap dünyasındaki sempatisini yitirdiğini ve Suriye konusundaki tutumunu gözden geçirmesi gerektiğini söyledi.

26-11-2012


Suriye devrimi başladıktan bir süre sonra Şam'daki merkez binasını taşıyan Filistin direniş hareketi Hamas'ın liderlerinden Marzuk, "İran'ın Arap dünyasındaki konumu artık iyi bir durumda değil. Kamuoyunun desteğini kaybetmemek için tutumunu gözden geçirmek zorunda" dedi.

Filistin direnişine destek veren İran'ın Hamas'tan da Suriye rejimine daha yakın bir pozisyon almasını istediğini belirten Marzuk, "Hamas bunu reddetti. Bu da ilişkilerimizi etkiledi" diye konuştu.

Hamas lideri Halid Meşal, geçtiğimiz hafta İsrail saldırıları sırasında İran'ın kendilerine silah vererek yardım ettiğini doğrulamış ve teşekkür etmişti.

(Kaynak: Haber 10)

Etiketler : #Hamas:   #İran   #   #Esed'e   #desteğini   #gözden   #geçirmeli   
YORUMLAR
  • HUSEYIN SASMAZ   30-11-2012 15:20

    29 Kasım 2012 Perşembe Suriye devriminde Batı'nın tüm planlarının boşa çıkmasından sonra Katar-Doha'da kurulan yeni Suriye Ulusal Koalisyonu'nu tanımadıklarını Halep'te yaptıkları geniş katılımlı bir toplantı ile açıklayan direniş gruplarının İSLAM DEVLET'İ hedeflerinden sonra Suriye konusunda bir çok şey yazılıp çizildi. Bu konuda bir çok kişi açıklama yaptı. Suriye Ulusal Koalisyonu, Devrim'in Demokratik bir geçiş ile tamamlanması yönünde direniş gruplarından destek isterken Suriye halkı ve direniş gruplarının çoğunda bu teklif kabul görmedi. Arapça yayın yapan Sky News kanalının "Gece Diyaloğu" programında bu konu konuşuldu. Programın konukları: Hizb ut-Tahrir/Lübnan Basın Büro Başkanı Ahmet El-Kasas, ve Suriye Ulusal Koalisyonu üyesi Bessam İshak Program Tercümesi: Moderatör: Suriye’de olayların patlak verdiği günden beri çok değişik cemaatler yerleşik nizamla savaşmaktadırlar. Bu cepheleri demokratik bir siyasi birlik bünyesinde toplamak için birçok girişimde bulunuldu. Son olarak SUKO adı altında bir üst çatı teşkil edilmek istendi. Lakin içinde tekfirci ve selefi gruplarında olduğu birçok grup bu koalisyonu reddettiğini ilan etti. Bunlar Suriye’de bir İslam devletini kurmak istediklerini açıkladılar. Şimdi bu konuyu Suriye Ulusal Koalisyonu üyesi Bessam İshak ve Hizbut-Tahrir Lübnan Basın Büro Başkanı Üstat Ahmet El-Kasas ile konuşacağız. İki misafirimi de selamlıyorum! Üstat Bessam! Seninle başlayalım; Şiddet içerikli düşünceye sahip olan Selefi v.b. değişik grupların SUKO’yu reddetmeleri durumu nereye vardıracak? Özellikle SUKO’yu nasıl etkileyecek? Bessam: Öncelikle size ve değerli dinleyicilere selamlarımı sunarım. Şehit olan Suriye devrimcilerine Allah’tan rahmet dilerim. Suriye’de geniş bir siyasi ve fikri çevre vardır. İçinde Selefi v.b. düşünceleri benimseyen gruplar da vardır. Bu yeni bir şey değildir. Biz bunların hepsini saygıyla karşılıyoruz. Bunlardan herhangi bir endişe de duymuyoruz. Moderatör: Suriye’nin bir bölümünde İslamî bir devlet kurmalarından da mı endişe duymuyorsunuz? Bessam: Endişe etmiyoruz çünkü Suriye halkının ezici çoğunluğu Suriye’de çağdaş/yeni, demokratik, ulusal ve çoğulcu bir devlet istemektedir. Bir takım aşırı görüşlere sahip gruplar bütün dünya devletlerinde mevcuttur. Moderatör: Üstat Ahmet aşırı gruplar Bessam’ın anlattığı gibi midir? Onların temsil kabiliyeti nedir? Ahmet El-Kasas: Bismillahirrahmanirrahim! Sana, misafirine ve sayın dinleyicilere selamlarımı sunarım. Öncelikle Batının tekrarlayıp durduğu bu ‘aşırı’ deyimi üzerinde durmak gerekir. Batı bölgede kendine uymayan bütün siyasi düşünceleri ve onları taşıyanları aşırı diye yaftalamaktadır. Artı bugün Selefi kavramını ön plana çıkarmaktadır. Kaldı ki İslam devleti şiarını seslendirenler ve onu kurmak için bilfiil çalışanların tek bir ictihad ve tek bir cemaatten beslendiğini söylemek yanlıştır. Son iki gündür Halep’te İslam Devletini kurmak maksadıyla toplananlar ve buna azmetmiş olanlar değişik İslamî ictihad ve gruplardan oluşmuşlardır. Bunlar da tek bir şey için toplanmışlardır, o da yalnızca İslam’a bağlanmak ve Suriye’de İslamî bir devlet kurmaktır. Dahası bunlar ümmetin hadaratından fışkıran dünya görüşüne sarılmışlardır. Gerçek şu ki bölgedeki birçok laik v.b. akımlar İslam devletini kurmak isteyenlerle hakiki manada bir fikri çatışmaya girmekten kaçınmaktadır. Yaptıkları tek şey onları aşırılıkla etiketlemektir. Moderatör: Evet, fakat Üstat Ahmet! Bu gruplar kimseye danışmadan Kendi kendilerine Suriye’de kurulacak olan yeni devletin İslamî bir devlet olacağına karar vermişlerdir. Göstergeler bunun aksine değil midir? Ahmet El- Kasas: Görünen resmin, söylemeye çalıştığınızın tam tersine olduğunu söylememe müsaade ediniz! Şu anda Suriye dışında Suriye halkına vekâleten halkın ne istediğine karar verip ilan etmektedirler. Nitekim Suriye halkının büyük çoğunluğu Müslüman’dır. Bu durum Suriye’de başka dine mensup toplulukların bulunmasına ters düşmez. Kaldı ki Suriye halkının ekseriyeti Müslüman olduğu ve diriltmek ve dönmek istedikleri dünya görüşü ve hadaratın İslam hadaratı olduğunu görüp ifade etmemiz gayet doğaldır. Moderatör: Biz siyasi nizamdan bahsediyoruz üstat Ahmet! Dünya görüşünden değil! Ahmet El-Kasas: Tamamen öyle! Zira siyasî nizam, dünya görüşünde aslî bir unsurdur. Çünkü siyasi nizam ihya edilmeden İslamî hüviyetin/kimliğin hazırlanmasına imkân yoktur. Kaldı ki ‘kimlik’ yalnızca birtakım şiarları seslendirmek değildir. Moderatör: Yani siz Suriye’de grupların çoğunun İslamî bir devlet kurmak istediklerini söylüyorsunuz. Üstat Bessam! Siz buna ne diyorsunuz? Bessam: Ben bu sözleri gerçekten garipsiyorum. Suriye halkına sözü getirmek istiyorum. 25 Mart 2011’de olaylar patlak verdiğinde Suriye halkı dinî bir devlet istememekteydi. Zira Suriye halkının istekleri açıktır. Bunlar temel hak ve özgürlüklerdir. Suriye halkı özgürlük ve saygınlık istiyor. Bunlar insanî temel haklardır. Bunlar demokratik değerlerden yansıyan hak ve özgürlüklerdir. Suriye halkı taşıdığı pankartlar ve medya araçlarıyla çoğunlukla çağdaş bir devlet kurmak istediğini ortaya koymuştur. Biz örnek bir çağdaş devlet kurmak istiyoruz. Suriye yönetimine karşı olup uzun yıllar önce Suriye’yi terk edenlere gelince onlar Suriye halkının ne istediğini çok iyi bilirler. Bu göstergeler tarihteki örneklere aykırı düşmemektedir. Tabi ki tarihteki örnek İslam devletlerini saygıyla anıyoruz. Ayrıca çoğunluğu teşkil eden Müslüman Suriye halkının akidesine de saygı duyuyoruz. Fakat bu başka çağdaş çoğulcu bir devlet istemek başka şeylerdir. Şu anda dünyada siyasi yönetimler gelişip tekâmül etmiştir. Dünya bu konuda önemli tecrübeler kazanmıştır. Şu anda yeni bir durumla karşı karşıyayız. Ulusal bir devletle karşı karşıyayız. Avrupa devletleri ulusçuluk üzere olmayan yönetimler üzerinde anlaştı. Bugün dünyada kimliklerin ve uyrukların tanımı değişti. Dini hüviyete saygılı olmamızla birlikte bugün insanlar dini kimlikler üzerinde birleşmiyorlar. Fakat bugün insanlar insanî ölçüler üzerinde bir araya gelmektedirler. Bu, Suriye’de ne olup bittiğinin cevabıdır. Bu gün Suriye’de %40’ı çeşitli dinî ve ırkî azınlıktır. Bunlar tarihte örneği olan İslamî bir yönetim altında yaşamak istememektedirler. Fakat tarihteki örneklerine saygı duyuyoruz. Bu gün çağdaş demokratik çoğulcu bir devlet istiyoruz. Moderatör: Üstat El-Kasas sizce oluşum ve grupların kurmak istediği İslam Devleti buna aykırı mıdır? Ne dersiniz? Ahmet ElKasas: Batı patentli, kapitalist, liberal, demokratik bir devletin çağdaş bir devlet olduğu meselesini konuşmanın kimseye bir faydası yoktur. Şu anda biz çağdaş bir araba modelinden, modadan veya çağdaş konutlardan bahsetmiyoruz. Bir siyasî nizamdan bahsediyoruz. Siyasî nizam nedir? İnsanların işlerini deruhte edecek ve aynı zamanda halkın akidesiyle uyumlu nizam hangisidir? Şu andaki konumuz budur. Muhalefet Suriye’nin yerleşik yasal siyasetinden gelmiyor. Halk, yalnızca istibdada ve Beşar Esed’in şahsına karşı ayaklanmadı. Zira biliyoruz ki Arap ülkelerindeki istibdat, -Batı onu yıllardır koruyup kolladığı halde- gerçek maksat değildir, bir araçtır. Nitekim Batı, siyasî, iktisadî kültürel ve yasamaya/hükmetmeye dair mefhumlarını onların sayesinde hayatın bütün alanlarına yerleştirdi. Ekonomik, siyasî ve kültürel egemenliğini onların sayesinde kurdu ve sürdürdü. Moderatör: Batı, saydığınız bu siyasî, iktisadî, kültürel ve demokratik mefhumların hiç birini Arap âlemine yerleştirmedi. Sadece egemenliğini buraya yerleştirdi ki bölgenin kaderine hükmetsin. Lakin kendi medeniyetine dair sizin saydığınız demokrasi, özgürlük v.s. hiçbir mefhumu buralara yerleştirmedi. Ahmet El Kasas: Batı… Batı, Arap âlemine demin saydığım bütün mefhumlarını yaymakla birlikte diktatörleri destekledi. Bununla halkları istediği yöne yönlendirdi. Üzerinde konuştuğumuz demokratik kavramlar olan kapitalist, liberal ve sivil-çağdaş devlet mefhumlarının İslam tarihinde kökleri yoktur. Moderatör: Sayın El Kasas! Gelecekte Suriye’de Kurulmak İstenilen devletin şu anda dünya üzerinde bir örneği var mıdır? Bunun örneği nedir? Ahmet El Kasas: İslam devletinin ortadan kaldırılmasının üzerinden uzun yıllar geçti. İslam ümmetinin kurmak istediği devletin örneği şu anda yeryüzünde yoktur. Gerçek örnek (bugünkü devletler), değerli misafirinizin hakkında konuştuğu tarihî örnekler değildir. Ancak gerçek hayatta var olan devlete örnek teşkil edebilir. İşte birçok tugayın ve grubun üzerinde ittifak ettiği devlet bu İslamî devlet olacaktır. Bu nübüvvet metodu üzerine yürüyen Raşidî Hilafet Devleti olacaktır. Bu devletin kendine özgü yönetim nizamı olacaktır. İktisat nizamı bu gün dünyada yaygın olan kapitalist nizamdan tamamen farklı olacaktır. Aynı zamanda sosyalist nizamdan da farklı olacaktır. İçtimaî nizam ise insanlar arası ilişkileri adalet üzere düzenleyecektir. Müslüman ile gayri Müslimler arasındaki ilişkinin düzenlenmesi de bunun içindedir. Size şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki tarihte hiçbir devlet, İslam Devleti gibi çeşitli din mensupları arasındaki sorunları adaletle çözmemiştir. Bu gün bazılarının öne sürdüğü gibi İslam Nizamı azınlıkları ve sair dinleri ilga etmeyecektir. Burada önemli olan çağdaş devlet kavramını yüceltmek değildir. ‘Çağdaş devlet’ deyimi hiçbir somut anlam ifade etmemektedir. Biz insanların taşıdığı amentüye uygun olarak onların işlerini güden bir devlet mi istiyoruz? Yoksa Batı’nın bize dayattığı laik, demokratik, liberal ve kapitalist mefhumları uygulayan bir devlet mi istiyoruz? Böylece diktatörlüklerin çeşidi değişmiş olacak. Sert diktatörlerin yerini yumuşak diktatörler alacak. Bugün Tunus ve Mısırda olduğu gibi rejim, iktisadî nizam ve yönetim nizamı ve dış siyaset değişmediği halde halka diktatörün gittiğinin söylenmesiyle iktifa edilmektedir. Moderatör: Şu anda Mısırda Laikler mi hükmediyor? Ahmet El Kasas: Devrimin meydana geldiği bütün ülkelerde süreç hala devam ediyor. Laik rejimler için de iş sona ermiş değildir. Nitekim gelen yeni yöneticiler ve İslamî gruplar da rejimin İslamî bir rejime dönüştüğünü iddia etmiyorlar. Moderatör: Üstad Bessam! Üstad Ahmet, bir örnek olarak Hilafet Devletini öneriyor ne dersiniz? Bessam: Tabi ki bu sair dini grupların ve diğer oluşumların tercihi değildir. Biz Hilafet Devleti’nden bahsettiğimizde örneğin; Suriyeli Hıristiyanlar bu devletin başkanı olabilecekler mi? Tabi ki hayır? Öyleyse adalet nerede? Eğer biz Suriye halkına karşı saygıdan bahsediyorsak öncelikle adaletten söz etmemiz gerek. Hilafet devletinde bunu sağlayacak adaleti göremiyoruz. Bizler bütün din ve akidelere karşı saygılıyız. Lakin biz bütün Suriyelilere dini ve ırkı ne olursa olsun devletin en üst kademesine gelebilmeyi sağlayacak şekilde adaletli bir anayasa istiyoruz. Moderatör: Biraz da askerî yapılardan söz edelim. Son günlerde birbirinden bağımsız Suriye’nin muayyen yerlerinde savaşan gruplar dinî şiarlar seslendirip bölgelerinde İslamî bir devlet kurduklarını ilan etmektedirler. Bunların başvurdukları bir mercii var mıdır? Bunlar kendilerini kuşatan bir şemsiye altında mı faaliyet gösteriyorlar? Her biri Suriye’nin muayyen bir yerinde bir İslam devleti kurduğunu ilan etmekte. Liva ut-Tevhid ve Cephet ün- Nüsra’dan Halep’te bir İslamî devlet kurduklarını duymaktayız. Bir diğeri Deyir Zor’da bir İslam devleti kurduğunu söylüyor. Bütün bunların açık bir mercii var mıdır? Ahmet El Kasas: Sayın Moderatör! Gelin gerçeği çarpıtmayalım. Hiç bir grup ne Halep’te ve ne de başka bir bölgede İslamî bir devlet kurduğunu söylüyor. Hazırlanan metin son derece dikkatli ve net bir şekilde, bir bütün olarak Suriye’de bir İslam devletinin kurması üzerinde ittifak edilmiş olduğunu belirtmektedir. Bu konuda şunu da söylemek gerekir ki dünyanın her yerinde devrimler baştan sona kadar tek bir örgüt üzerinden yürümemiştir. Devrimlerin içinde değişik akımlar ve gruplar hep olmuştur. Şu bir gerçektir ki tugaylar ve onların alt birimlerinin büyük bir kısmı, farklı ekol ve ictihadları olmasına rağmen Nübüvvet Metodu üzere Hilafet Devleti kurma konusunda ittifak etmişlerdir. Bu ittifaktan önce de birkaç ay evvel Şam ve kırsalında Ensar-ul İslam’ın topladığı savaşan gruplardan, şimdiye kadar bir araya gelen birlikteliklerin en büyüğü oluşturulmuş, gaye ve amaçlarının nübüvvet metodu üzere Raşidi Hilafet Devletini kurmak olduğu üzerinde anlaşmışlardır. Yani bunlar ilk kez olmuyor… Moderatör: Şimdiye kadar bir araya gelen birlikteliklerin en büyüğü diyorsunuz! Sayı konusunda bize bir fikir veriniz. Bunları beş yüz, bin veya şu kadar diye sayı olarak ifade edebilir misiniz? Ahmet El-Kasas: İçerden bir devrimci değilim ki elimde ayrıntılı rakamlar olsun. Fakat bu konuda günlük faaliyetleri esas alan araştırmacılara bakabiliriz. Bunlar, en büyük grupların Şam ve kırsalında olduğunu ve bu büyük gruplardan biri olan Ensar-ul İslam ve sair grupların Suriye’de İslamî bir devlet kurmak üzere anlaştıklarını bildirmektedirler. Bunlar Suriye’de ulusal bir devletin kurulmasını beklememektedirler. Bunlar ve diğerleri ileriki aşamalarda genişleyebilecek bir çekirdek devlet kurmalarının mümkün olduğunu görmektedirler. Moderatör: Güzel… Suriye’nin başka bir yerinde aynı büyüklükteki bir örgüt çıkıp Suriye’nin belirli bir yerinde sosyalist-komünist bir devlet kurmaya kalkışsa bunu kabul edecek misiniz? Ahmet El-Kasas: Her insan istediği şiarı seslendirebilir. Yalnız onun vakıada bir karşılığı olması gerekir. Nitekim İslam devletini kurmak isteyenler ümmetin akidesine dayanmaktadırlar. Durumu mantıklı değerlendirmemiz lazım. Camilerden ‘Lebeyk ya Allah’, ‘Senden başka kimsemiz yok ey Allah ‘, ‘Allahtan korkan bir devlet istiyoruz.’ diyerek sokaklara dökülen bir halk söz konusudur. Misafirinizin Raşidî Hilafet Devleti’nin adaletini sorgulamasına gelince; O’nu tarihçilerin Hilafet Devleti konusunda yazdıklarını okumasını tavsiye ederim. Tarihçiler Hilafet Devleti’nden daha adaletli bir devletin olmadığı konusunda hemfikirdirler. Moderatör: Sayın Kasas! Fıkhî konulara girmeyelim! Konumuz Suriye meselesi ile sınırlı. Sayın Bessam bu nokta çok önemli! El-Kasas halkın genelinin camilerden sokaklara dökülerek İslamî şiarları seslendirdiğini ve İslamî bir devletin kurulmasını istediğini söylemektedir. Buna göre kurulacak devlet, İslamî bir devlet mi olacaktır? Siz ne dersiniz. Bessam: Halkın İslamî şiarları seslendirmesi zorunlu olarak onların İslamî bir devlet istediklerini ifade etmez. Kaldı ki halk başka şiarlar da seslendiriyor. Özellikle ‘demokratik devlet’ sloganı ve ‘Suriye tektir tektir tek’ sloganı bunlardan bazıları. Nitekim geçen Cuma şu slogan seslendirildi: ‘İslamın yaşı bin dört yüz yıldır. Hıristiyanlığın yaşı iki bin yıldır. Biz Suriyelilerin yaşı on bin yıldır.’ Diğer taraftan Suriyeliler açısından sadece Suriyeli olmak yeterlidir. Suriye kimliği her kimliğin üzerindedir. kokludegisim

İlginizi çekebilecek diğer haberler

Makaleler

Hava Durumu


VAN

seks shop sex shop seks shop sex shop istanbul vibratör erotik shop vibratör vibratör vibratör izmir sex shop izmir sex shop ankara sex shop ankara sex shop antalya sex shop seks shop seks shop seks shop istanbul seks shop istanbul seks shop istanbul sex shop sex toys istanbul izmir sex shop izmir sex shop sex shop izmir sex shop izmir sex shop izmir izmir sex shop bakırköy sex shop kadıköy sex shop ataşehir sex shop