Üretilmiş bir kutsallık olarak "Kutlu doğum"

Âlemlere rahmet olan Hz. Peygamber'in anılması ve anlaşılmasına yönelik programlar düzenlenmesi tabii ki çok güzeldir, gereklidir. Lakin bunun "mübarek gün ve geceler" ihdas edilerek, bir ritüele dönüştürülerek yapılması yanlıştır, dine ekleme yapmaktır.

21-04-2011


Hz. Peygamber'in, üzerinde durulması, anılması gereken "doğumu", bir bebek olarak dünyaya geldiği tarih midir, yoksa vahye muhatap olarak Peygamberlikle görevlendirildiği tarih midir? 

Şükrü Hüseyinoğlu'nun konuyla ilgili yazısını yeniden yayınlıyoruz: 

"Kutlu doğum" ne zaman?

Şükrü Hüseyinoğlu

İlk olarak Hicri 357-567 (Miladi 910-1171) yılları arasında Mısır’da hüküm süren Fatimiler’de olmak üzere Şii Müslümanlar arasında Hz. Peygamber, Hz. Ali ve Hz. Fatma’nın doğum yıldönümlerinde yapılan kutlamalarla ortaya çıkan ve Fatimileri takip eden Eyyubiler döneminde Sünni Müslümanlara da sirayet eden Mevlid kutlamaları giderek yaygın ve yerleşik bir hal almıştır.

Osmanlılarda ise 2. Selim döneminde camilerde yakılan kandillerden mülhem “Mevlid Kandili” adıyla anılmaya başlanan Mevlid kutlamaları, 2. Selim’in oğlu olan 3. Murad döneminde resmileştirilmiştir.

Yüzyıllardır, oluşturulan geleneksel bir form dahilinde uygulanagelen “Mevlid Kandili”ne ek olarak son yıllarda Türkiye’de “Kutlu Doğum Haftası” adıyla Hz. Peygamber’in doğum yıldönümü kutlamaları gerçekleştirilmektedir.

“Mevlid Kandili” ve bu formda üretilmiş olan diğer özel gün ve geceler, bir merasim dini değil hayat dini olan, hayatın içinden konuşan ve hayatın bütününe hitap eden İslam’a ait olmadığı bilinmesine rağmen pragmatist mülahazalarla savunulmakta ve sürdürülmektedir. Söz konusu özel gün ve gecelerin, toplumların İslam’la bağ kurmasına vesile olduğu, insanların bu vesilelerle unuttukları bazı değerleri hatırladıkları gibi gerekçelerle, Kur’ani ve Nebevi bir referanstan yoksun olan bu gelenekler muhafaza edilmektedir.

Âlemlere rahmet olan Hz. Peygamber'in anılması ve anlaşılmasına yönelik programlar düzenlenmesi tabii ki çok güzeldir, gereklidir. Lakin bunun "mübarek gün ve geceler" ihdas edilerek, bir ritüele dönüştürülerek yapılması yanlıştır, dine ekleme yapmaktır.

Meselenin en önemli yönünü oluşturan referans kısmı bir yana, sadece kâr-zarar ekseninde ele alınması durumunda bile aslında “kandil” geleneğinin hiç de hayırlı olmadığını söyleyebiliriz.

İddia olunduğu gibi kandiller toplumları İslam'a bağlayan bir bağ mıdır, yoksa toplumların İslam’la sahici bağlar kurmasını engelleyen birer aldatıcı tatmin aracı mıdır? İnsanları İslami hayata yönelten bir arınma vesilesi midir, yoksa İslami sorumlulukların yerine ihdas edilmiş günah çıkarma seansları mıdır?

“Kandil”lerin bizim toplumumuzda daha çok, İslami bir hayat tasavvurunun yerine ihdas edilmiş birer aldatıcı arınma seansları işlevi gördüğünü ve öylece sahiplenildiğini görmek zor olmasa gerek. Kısacası “kandil”ler insanların İslam’a yönelişinde bir köprü olmaktan çok, İslami hayatın yerine ikame olunan birer günahlardan arınma ve sevap toplama seansları işlevi görüyor. Bu anlamda kandillere “halkın afyonu” demek yanlış olmaz.

Bu genel çerçeveye ek olarak,  bu yazıda, “Mevlid Kandili” ve “Kutlu Doğum Haftası” konusunda gözden kaçırılan, üzerinde durulmayan önemli bir hususa dikkat çekmek istiyoruz.

Hz. Peygamber'in, üzerinde durulması, anılması gereken "doğumu", bir bebek olarak dünyaya geldiği tarih midir, yoksa vahye muhatap olarak Peygamberlikle görevlendirildiği tarih midir? Bunu da düşünmemiz gerekir. Kur'an'ın belirttiği üzere kendisine vahiy indirilmeye başlanmadan önce "kitab nedir, iman nedir bilmeyen"[1], "şaşkınlkı içerisinden bulunan"[2] Abdullah oğlu Muhammed'in doğumuyla değil, Hira'da bir Ramazan günü vahyin inzal olmaya başlanmasıyla birlikte gerçekleşen doğumla ilgilenmemiz gerekir diye düşünüyorum. Çünkü, Hz. Peygamber'in asıl "doğumu" o gün olmuştur.

Mekke’deki cahiliye toplumu içinde yaşayan bir fert olarak Muhammed b. Abdullah’ın, toplumunda yerleşik olan şirke bulaşmadığı, haksızlık ve zulümlere karşı adaletin yanında yer aldığı, bu sebeplerle Hilful Fudul (Faziletliler Birliği) kurumunda aktif görev aldığı, güvenilen ve sevilen bir insan olduğu ve bu sebeple de Muhammedu’l Emin sıfatıyla anıldığı bilinmektedir. Bu özelliklere sahip biri olarak toplumdaki puta tapıcılıktan, zulümlerden, faize dayalı sömürüden rahatsızdı, fakat bu durum karşısında bir çözüm bilmiyordu, yürüyecek bir yoldan mahrumdu.

Rabbimiz, “Seni dalalette bulup, doğru yolu göstermedi mi?” ve “İşte böylece sana da emrimizle Kur'an'ı vahyettik. Sen, kitap nedir, iman nedir bilmezdin…” beyanlarıyla bu gerçeği bildirmektedir.

Bu durum, bir arayış içinde olan ve bu sebeple 35 yaşından itibaren Ramazan aylarını tıpkı dedesi Abdulmuttalib’in yaptığı gibi Hira mağarasında geçirmeyi tercih eden Muhammed b. Abdullah’ın 5. defa konuğu olduğu mağarada bir gece vahye muhatap olmaya başlamasına kadar sürdü.

O artık kendisine vahyedilen kelimelerle insanları uyarıp Allah’ın yoluna davet etmekle görevlendirilmiş olan Allah’ın Rasulü (s.a.v.) idi. Yeryüzü o gece büyük bir doğuma tanıklık etmişti. “Kutlu doğum” Hira’da gerçekleşmişti.

Hz. Peygamber, âlemlere rahmet kılınmış olarak büyük bir inkılabın öncülüğü için Hira’dan Mekke’ye doğru yola koyulduğunda yeryüzünde bugüne kadar aralıksız süren ve kıyamete kadar da sürecek olan kutlu yürüyüş başlamış oluyordu.

Bizlere düşen, Hira’da gerçekleşen bu “kutlu doğum”un izini sürmek, onu gündemleştirmek, insanlığın gündemine bu büyük doğumu taşımaktır. Nitekim Hz. Peygamber’in ve ilk Kur’an neslinin gündeminde olan doğum da Hira’da gerçekleşen doğumdan başkası değildi. Rabbimiz de Kitab-ı Keriminde bu büyük doğuma dikkat çekiyordu zaten.[3]

Dipnotlar:

1 İşte böylece sana da emrimizle Kur'an'ı vahyettik. Sen, kitap nedir, iman nedir bilmezdin. Fakat biz onu kullarımızdan dilediğimizi kendisiyle doğru yola eriştirdiğimiz bir nur kıldık. Şüphesiz ki sen doğru bir yolu göstermektesin. (Şura 42/52)

2 Seni şaşırmış bulup, doğru yolu göstermedi mi? (Duha 93/7)

3Duhan 44/3; Kadir 97/1 

Etiketler : #Üretilmiş   #bir   #kutsallık   #olarak   #Kutlu   #doğum   
YORUMLAR
 • Ahmet Hilmi TAKTAK   10-03-2014 10:03

  Hocam ağzına sağlık çok güzel dile getirmişsiniz. Bizim sizin dediğiniz gibi hira da meydana gelen kutlu doğumun izini sürme yerine insanları geçici bir oyalama ile meşgul ediyoruz. Allah razı olsun verdiğin bu bilgilerden dolayı

 • ömer faruk   14-02-2013 18:55

  birincisi ktlanmasını istemiyor ve yanlış telakilere yol açıyor diyorsun. sonra diyorsun ki, kutlu doğumu gündeme almak lazım. şimdi sana nasıl inanılacak bu muğlaklaşmış. ayrıca peygamberi anmak, anlamak, ve anlatmanın neresi yanlış. kuruntuların dışın gerçeği yansıtan ne var senin eteğinde onlar dök, açık ve seçik ol. ayrıca sanki korkuya kapılmış bir his oluştu bende sana dair, o da bu ülkede kutlu doğumun korkudan dolayı kutlayamayan müslümanlar, şimdi kutlayanlar geçmişte kutladıkları gibi, bugünde kutluyor olmaları acaba senden yada sizlerden hitab alanınızımı daraltı gibi geldi. korkmayın, zorlaştırmayın ve yapabiliyorsan zındıka açık meydan okumaya bak. müslümanların islami olan kutlamalrının önüne geçmek için sudan bahaneler uydurma..

 • g.bagdatlı   25-07-2012 11:24

  ALLAH razı olsun.

 • Şinasi ULUDOĞAN   07-11-2011 09:50

  İçerisnde yaşamış olduğumuz toplumun vede İslam ümmetinin günümüzdeki en büyük sorunu yanlış telakkiler olsa gerek. Sahih Allah anlayışının, sahih Ahiret anlayışının, sahih Resul anlayışının ,sahih Kitap anlayışının,sahih bir gayb anlayışının yani kısaca Kur'anın ortaya koyduğu sahih inanç ve akidenin bozulduğu bir ümmetin varlığı bu gibi sonrada üretilmiş ve Resulu anma adına yapılan bir çok bidat ve hurafeye doğurmuştur. Özellikle Kitap anlayışının tahrif edilmesi ve sadece onun lafzının güzel sesli kariler tarafından okuması ve sadece dinlenilmesinden elde edilenileceğine inanılan sevap la yetinilmesi büyük bir cehaleti doğurmuştur. Gül Muhammedin üretildiği "Kul Muhammedin" unutturulduğu ve insanımızında buna büyük bir iştahla rağbet ettiği bir dönemde Kutlu doğum haftasının dini bir ritüel haline dönüştürülerek gelenekselleştirilmesi dine yeni bir bidat sokma anlamınaoı taşımaktadır. Bunu yapaNlarında Allah katında ki akIbeti çok kötü olacaktır. oYSAKİ o Resul bna sadece "abduhü ve Resulü deyiniz "demiyormuydu.

 • muallim   22-04-2011 17:30

  kıymetli Hüseyin kardeşin,İslamın saf arı duru, bidatlerden arınmış veçhesini lafını eğip bükmeden yorumlaması takdire şayan bir durum. Rabbim razı olsun sizden. Hakkın rızasının her şeyden a'li-yüce olduğunu bilen bir müslüman tüm gelenekçi, muhafazakar ve demokrat tepkilere aldırmadan üretilmiş, sonradan ihdas edilmiş ve Hüseyin kardeşin de ifade ettiği gibi zararı faydasından daha çok olan bu tür ritüellerden Kuranın aydınlığına rücu etmesi gerekir.

 • i.metin   21-04-2011 20:27

  tekrar Allah razı olsun kardeşim. selametle

İlginizi çekebilecek diğer haberler

Makaleler

Hava Durumu


VAN