BAL ARILARI NE GÜZEL ÖRNEKTİR

Yusuf KÜLTÜR

30-01-2021 20:34


Kitab-ı Mubin’in âyetlerini, kendi kavram kaideleri ile okuyan ve şahîd her Müslüman için bal arılarında ne güzel örnekler vardır. Bal arıları gibi çaba ve gayretlerin sonucu alınabilmesi için;

a. Tayyip olan şeylerden yemelidirler:

"Ey iman edenler! Size verdiğimiz rızıkların temiz olanlarından yiyiniz. Eğer sadece Allah'a kulluk ediyorsanız, O'na şükrediniz."  (Bakara 172)

b. Yollarını vahy ile bulmaları gerekir:

"Rabbin bal arısına, “Dağlardan, ağaçlardan ve kurulmuş kovanlardan yuvalar edin, sonra da her türlü üründen ye de, Rabbinin işlek olan yollarından yürü!” diye vahyetti. Karınlarından, insanlara şifa olan türlü türlü renkte içecek çıkar. Düşünen topluma bunda bir ders vardır."  (Nahl 68-69)

Arı topluluklarında kaşif olan haberci arılar vardır.  Bu arılar bal özü olan bir yer keşfettikleri vakit bağlı oldukları topluluğa dönüp çiçeklerin olduğu yeri dans edip kanat çırparak tarif ederler. Dans ederken döndükleri taraf arıların gideceği yönü, kanat çırpma sayısı ise gidecekleri mesafeyi belirtir. Kaşif arılar çiçeklerin yerini Güneş'i merkeze alarak tarif  ederler. Ancak, Güneş her 4 dakikada 1 derece batı tarafına doğru kayar. Arılar Güneş'in bu hareketini de hesap ederek tariflerini yaparlar.

O halde;

İnsanlık için şifa olmak isteyen her bir Müslümanın,  vahiyden ilham alarak asrın idrakine İslam'ı söyletmek gibi ulvi bir vazifesi vardır.

c. İşlerini istişare ile yapmaları gerekir:

“Şura”kelimesi Arapça'da, arıların çiçek çiçek  dolaşarak bal özü toplanmasına verilen isimdir. Müslümanlar da birbirleriyle çatışarak değil birbirine danışarak işlerini istişare ile halletmelidirler.

"Allah’ın rahmeti sayesinde sen onlara karşı yumuşak davrandın. Eğer kaba, katı yürekli olsaydın, onlar senin etrafından dağılıp giderlerdi. Artık sen onları affet. Onlar için Allah’tan bağışlama dile. İş konusunda onlarla İSTİŞARE  et. Bir kere de karar verip azmettin mi, artık Allah’a tevekkül et, (ona dayanıp güven). Şüphesiz Allah, tevekkül edenleri sever." (Âl-i İmran 159)

d. Hayırda yarışarak cemaat olmaları gerekir:

Arılar peteklerini altıgen şeklinde yaparlar. Ancak her bir arı peteğinin farklı bir yerinden işe başlar. Arılar işlerini bitirdikleri vakit petekte  1 milim dahi boşluk kalmaz. Bugün paramparça olmuş İslam ümmetinin de bir araya gelebilmesi için her bir Müslümanın bulunduğu yerde, elindeki imkanlar çerçevesinde hayırda yarışması gerekir

"Herkesin yöneldiği bir yön vardır. Hayırlarda yarışın. Her nerede olursanız olun Allah hepinizi biraraya getirir. Şüphesiz Allah, her şeye güç yetirendir." (Bakara 148)

e. Müslümanların insanlığa baş olabilmeleri için davet yolunda arı gibi çalışmaları gerekir:

Başarı kelimesi "BAŞ" ve "ARI" kelimelerinin birleşmesinden oluşmuştur. Bu, baş olmak isteyen bir insanın arı gibi çalışması gerektiğini ifade eder  Biz de ümmet olarak insanlığa öncülük etmek istiyorsak her insanı bir çiçek gibi görüp özlerini  (fıtratlarını)  açığa çıkarma adına davet yolunda arı gibi çalışması gerekir.

"Siz insanlar için çıkarılmış en hayırlı bir ümmetsiniz. Marufu emreder, münkerden nehyedersiniz. Ve Allah’a inanırsınız." (Âl-i İmran 110)

f. Arı gibi üretgen olmalıdırlar:

Arılar sinekler gibi değillerdir. Arılar elin emeğiyle  değil,  elinin emeğiyle geçinerek değer üretirler. Sinekler ise elinin emeği ile değil elin emeğiyle geçinerek  değer tüketirler.

Bal arıları, yumurtadan ergin olarak çıkar ve jet hızıyla nektar toplamaya başlar. 500 gr bal için 900 arının 1 gün çalışması gerekir.

450 gr bal, 17 bin arının 10 milyon çiçek dolaşmasıyla birikir.

g. Her  müslümanın bir bal arısı gibi olma niyet ve gayreti olmalıdır.

Zira, eğer sen bir bal arısı olsaydın, Allah seni başka bal arıları ile buluşturur ve seni bir peteğe sevk ederdi.

h. Her bir müslümanın öfkesini arılar gibi terbiye etmesi gerekir:

Arılar  bana,  Ömer (ra)’a atfedilen:

“Kızmayan  adamın  eşekten ne farkı  var?" sözünü  hatırlatır. Zararsızdırlar, lakin kendilerine zarar verildiği  zaman kızarlar ve öleceklerini bile bile sokarlar. Çünkü  çok  onurludurlar. Durduk yerde kimseye ilişmezler  ve kolay kolay da kızmazlar. Kızdıkları zaman ise ölüme  dahi göz kırpmadan giderler.

Onlarınki onurlu bir hayatın  onurlu bir biçimde sona erdirilmesidir. Yuvalarını  dağıtana, mahremiyetlerini ihlal etmeye kalkana, ballarını hoyratça çalana ise cehennem kesilirler.

Arılar ve kainatta Rabb’ı Allah bilen tüm varlıklar gibi ,insanda Allah'ın (cc) yasalarına uyarsa ve hayatının bu yasalarla dizayn ederse Nûr Suresi 55. Ayetindeki Allah’ın,hükümranlık,eminlik ve hoşnutluk vaadine ulaşmaları mümkündür.

Allah'ın (cc) tüm ayetlerine bal arıları ayetine şahidlik edenler dünya da hükümran ,âhirinde ise Kerem sahibinin sonsuz ikramlarına kavuşacaktır.

YORUMLAR
  • Ahmed Kalkan   05-02-2021 10:44

    Rabbim, Yusuf kardeşimize mağfiret eylesin, makamı cennet olsun inşaAllah. Vahye uyan bir böceğin ürettikleri bal olur, şifa olur da, ya vahye uyan insanın ürettikleri nasıl olur? Vahye uymamız, arıdan daha güzel eserler üretmemiz duâsıyla.

  • Olcay Durgun   31-01-2021 19:41

    Rabbimiz rahmetiyle muamele eylesin, başta M.kültür ağabeye ve yakınlarına Allah'tan sabrı cemil niyaz ediyorum...

  • Mehmet KÜLTÜR   31-01-2021 08:31

    Hayatını Kur'ân ile muhabbete adayan.vahiy bahçesinden bal tadında çıkarımlarını güler yüzü ile usanmadan sıkılmadan,mahallenin delisinden velîsine taşımaya adayan koca yürekli kardeşimin bu güzel çalışmasının bizler için hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Diğer Yazıları

Makaleler

Hava Durumu


VAN