EN MÜHİM MESELEMİZ

Mustafa GÜVEN

07-11-2020 06:53


İmtihan olmak için geldiğimiz bu dünyada, bizlere verilen sayılı nefesleri tükettikten sonra, asli itibariyle kendisinden yaratıldığımız toprağa yeniden döneceğiz. 

Dünyanın tüm haz ve lezzetlerini, bir ömür boyu geceli gündüzlü hiçbir sınır gözetmeden çalışıp elde ettiğimiz servetimizi, biriktirip bankada beklettiğimiz para ve dövizimizi, çeşitli kurnazlıklar ve entrikalarla elde ettiğimiz mevki, makam ve kariyerimizi, sevdiklerimizi, kısacası her şeyimizi burada dünyada bırakacağız. 

Cesedimizin sarıldığı kefen, ki bazen bu da nasip olmayabilir, ve işlediğimiz amellerimiz dışında yanımızda kabre götüreceğimiz hiçbir şeyimiz olmayacak. 

Kişinin dünyadan ayrılırken ilk durağı kabir olacaktır. Berzah âlemi diye de ifade edilen kabirden sonraki durak ise, ebedi olan ahiret hayatıdır.

Kıyametin kopmasıyla ahiret hayatı başlayacaktır. İlk insandan son insana kadar bütün herkes dünyada zerre miktarınca yaptıkları iyilik ve kötülüklerin hesabını vermek için Allah’ın huzuruna, mahşer yerine toplanacaktır. "O gün insanlar amellerinin kendilerine gösterilmesi için bölük bölük kabirlerinden çıkarılacaklardır. Artık kim zerre ağırlığınca bir hayır işlerse, onun mükâfatını görecektir. Kim de zerre ağırlığınca bir kötülük işlerse, onun cezasını görecektir."[1]

Hassas olan tartılar kurulacak ve herkesin öldüğünde yanında tek getirebildiği amelleri olan iyilik ve kötülükleri tartıya konulup hesabı yapılacak ve hiç kimseye de zerre kadar haksızlık edilmeyecektir.

Tartıda sevapları ağır gelenler ebedi mükafata mazhar olacaklardır: "O gün tartı haktır. Kimin tartıları ağır gelirse, işte kurtulanlar onlardır."[2]

Tartıda günahları ağır gelenler ise, yakıtı insanlar ve taşlardan olan cehennem ateşine gireceklerdir: "Kimin sevapları tartıda hafif gelirse, işte onlar ayetlerimize karşı haksızlık ettiklerinden dolayı kendilerini ziyana sokanlardır."[3]

Cennet de, Cehennem de yüce Allah tarafından birileri için yaratılmıştır. Cehennemlikler, Allah'a şirk koşan, zulüm ve kötülüklerde bilerek ve isteyerek ısrar edenlerdir. 

Son durak olan Ahiretinin cehennem ateşi değil de cennet bahçelerinden bir bahçe olmasını istiyor isen, yazımızın başında ifade ettiğimiz gibi her şeyi belirleyecek olan, inandığın değerlere, yaşam tarzına ve konuşup yaptıklarına bak. Ahirette ise cennete götürecek olan şey (Allah’ın rahmeti ile) kişinin dünyadaki bu durumudur. 

“Nasıl yaşarsanız öyle ölür ve nasıl ölürseniz öyle dirilirsiniz.” [4] "İnsanlar kıyamet gününde, öldükleri hal üzere diriltileceklerdir."[5]

İşte insanın hayatta en mühim meselesi bu olmalıdır; 

İMANLI YAŞAMAK VE İMANLI ÖLMEK!

Dipnotlar

1- (Zilzal, 6,7,8)
2- (Araf, 8)
3- (Araf, 9)
4- (Aliyyülkârî, Mirkâtü’l-mefâtîh)
5- (Müslim)

YORUMLAR
Henüz Yorum Yok !
Diğer Yazıları

Makaleler

Hava Durumu


VAN